تکفام طب
تکفام طب

تماس با ما

تماس با ما
شماره تماس:
مهندس بقایی

09121733666

آدرس:

تهران ، خیایان فرشته، خیابان آقابزرگی، ساختمان تکفام طب

آدرس پست الکترونیکی واحد فروش:

sales@takfamteb.com

آدرس پست الکترونیکی واحد اطلاعات:

info@takfamteb.com

آدرس صفحه اینستاگرام:
https://instagram.com/takfam_teb
 
 

                               

 
enemad-logo